Son, somos proxenetas

As mulleres estamos no mercado, sempre estivemos no mercado.

Existe o mercado público, coñecido co nome de prostitución, e o mercado privado, ao que se lle chama matrimonio, familia, fogar.                                         Na esfera privada as mulleres son a forza de traballo, producen o 58% do PIB. Ademais paren e crian a descendencia, coidan do marido e das persoas dependentes, recompoñen a forza de traballo masculino e a súa líbido. Todo iso de forma gratuita e, para ben ser con amor. Cada home ten unha muller na casa para o seu uso sexual. Mesmo así, moitos buscan outras mulleres fóra da casa que, deben pagar. Tanto na esfera privada como na pública, as mulleres son sexo, consentido ou non, con pracer ou sen el. Pero só o sexo público se cobra, igual que só se recibe un salario polo traballo público.  Isto é evidente. Xa o sabíamos.

Do que non me decatara era de ser proxeneta. E sono, coma todas as mulleres que contribuímos ás arcas do estado cos impostos. O Estado somo todas/os.          O Exército é o gran proxeneta, mantén unha enorme cantidade de prostíbulos alí onde fai unha guerra. Os soldados son homes, din, e como tal precisan mulleres. Teñen que manter unha cantidade de prostituidas onde levan os soldados para o seu servizo sexual. Ese exército de mulleres ten que pagalo o estado, nós, eu. Non só pagamos as guerras das que abominamos, senón tamén pagamos a prostituídas.

Ou nos facemos as parvas ou … Que difícil é ser persoa consciente!

Non quero velo

Non quero velo

 

Advertisements